Наукова школа Олександра Васильовича Мудрака

 Мудрак Олександр Васильович

Oleksandr Mudrak

Посада: завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук Сommunal higher educational institution “Vinnytsia Academy of Continuing Education”, head of the department of ecology, natural and mathematic sciences

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук (за спеціальністю 03.00.16 – екологія, ДД № 001990 від 25.04.2013)

Вчене звання: професор (професор кафедри екології та природничо-математичних дисциплін 12ПР №010167 від 26.02.2015)

Академік: Академії Наук Вищої Школи України (по відділенню “Біології”, диплом №351 від 14.12.2019); Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (по секції “Екологія”, диплом ЕН №02764 від 18.04.2006).

Почесний доктор з екології Інституту агроекології і природокористування НААН (Рішення Вченої ради ІАП НААН від 7.02.2020, протокол №2).

Наукова школа:

Створено наукову школу з “Науково-методичних і практичних основ збереження і відтворення біотичного й ландшафтного різноманіття в контексті стратегії сталого розвитку”.

Підготовлено 1 кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія: Овчинникову Юлію Юріївну (ДК № 054815 від 16.12.2019 р.).

Тема кандидатської дисертації: “Науково-методичні основи оптимізації екологічної мережі Східного Поділля”

Наразі працює в Комітеті з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України IX скликання; Голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного і рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду).

Наразі в науковій школі працює ще 3 докторанта і 7 аспірантів за спеціальністю 03.00.16 – екологія, з них двоє пройшли передзахист.

Наукова школа Олександра Мудрака розробляє і впроваджує спеціальні заходи із збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, створення заповідних об’єктів, формування і реалізації екологічної й смарагдової мережі, проведення стратегічної екологічної оцінки, визначення оцінки впливу на довкілля, рекомендації щодо підвищення родючості ґрунтів, покращення стану лісових, водних, агро- і урбоекосистем, реалізації принципів освіти для сталого розвитку, екологічного менеджменту, збалансованого використання природних ресурсів.


Немає коментарів:

Дописати коментар